på Nermalo, Malo, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 124, bnr. 2