på Maloneset, Malo, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 124, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 22, Malo, bnr. 3, Neset. Skyld: 1 mark 3 øre