i Midtgjerdet, Litlevik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1924 som bnr. 7, Skogtun
1950: gnr. 20, Veø Præstegaard med Lillevik, bnr. 7, Skogtun. Skyld: 45 øre
Fra 1964: gnr. 122, bnr. 7