i Heimstegjerdet, Litlevik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under bnr. 1, utskilt 1.11.1924 som bnr. 6
1950: gnr. 20, Veø Præstegaard med Lillevik, bnr. 6, Vikgjerdet. Skyld: 49 øre
Fra 1964: gnr. 122, bnr. 6

Også kalt Nedre Vikgjerdet