på Langneset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 40, Langneset
Fra 1964: gnr. 156

Skrivemåter
Langneset (godkjent av kartverket 1976, anbefalt form)
Langnes (godkjent av kartverket 1970)

Opprinnelig umatrikulert plass under Holm (1/3) og Indre Herje (2/3)