på Fram-Landre, Landre, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 173, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 57, Landre, bnr. 1, Landre. Skyld: 1 mark 12 øre