på bnr. 2, Landre, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 173, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 57, Landre, bnr. 2, Landre. Skyld: 3 mark 88 øre