på Kroksethaugen, Krokset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 161, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 45, Krokset, bnr. 2, Krokset. Skyld: 3 mark 78 øre