på Krokset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 45, Krokset
Fra 1964: gnr. 161