på Ner-Korsan, Korsan, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 177, bnr. 2