på Kolstad, Veøy

Sivil tilhørighet
1752: Voll tinglag
1890: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 82, Kolstad
Fra 1964: gnr. 198

På Vågstranda