på Kjølset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 73, Kjølset
Fra 1964: gnr. 189

På Vågstranda