Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Mittet indre, bnr. 3, Mittet indre. Skyld: 3 mark 73 øre
Fra 1964: gnr. 147, bnr. 3

Kalt Lindsetgarden etter selveier 1781–1810