på bnr. 2, Inner-Mittet, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Mittet indre, bnr. 2, Mittet indre. Skyld: 2 mark 94 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 147, bnr. 2

Kalt Hallvardgarden etter bruker 1777–84