på bnr. 1 (B), Dale, Veøy

Utgått fra bruket Pegarden og tidvis drevet sammen med det
Delt mellom Fonna (1757) og bnr. 6 (1762)