på Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Før 1840: mnr. 236
1840: mnr. 24, Dale. Skyld: 18 daler 15 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093652
1890: gnr. 33, Dale
Fra 1964: gnr. 149