på Talberg, Veøy

Sivil tilhørighet
1731: Voll tinglag
1890: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Geistlig tilhørighet
Veøy hovedsogn
1868–1970: Veøy prestegjeld, Vågstranda sogn
Fra 1.2.1970: Grytten prestegjeld, Vågstranda sogn

Matrikkel
1950: gnr. 80, Talberg
Fra 1964: gnr. 196

På Vågstranda