på bnr. 3, Bergsvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 17, Bergsvik, bnr. 3, Bergsvik. Skyld: 4 mark 88 øre
Fra 1964: gnr. 119, bnr. 3

Kalt Klokkargarden etter brukere som var klokkere fra 1849 og fremover