i Bergsvika, Veøy

Sivil tilhørighet
1736: Fanne tinglag
1819: Rødven tinglag
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 119