på bnr. 2, Bakken, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 172, bnr. 2)