på Vike, Vestnes

Matrikkel
Gnr. 36 (ytre) og 37 (indre)