på bnr. 3, Sørås, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 53, Søraas, bnr. 3, Søraas. Skyld: 1 mark 85 øre