på bnr. 1, Vestad, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 105, bnr. 1