i Vedalshaugen, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 6
Fra 1964: gnr. 108

På øya Sekken