i Mikjelgarden, Talberg, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 80, Talberg, bnr. 1, Talberg. Skyld: 2 mark 30 øre
Fra 1964: gnr. 196, bnr. 1