i Sølsnesgjerdet, Sølsnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 123, bnr. 7)

Navnet Sølsnesgjerdet er ikke lenger i bruk