i Skorbreivik, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 86, Skorbreivik
Fra 2020: gnr. 386

Også kalt Skoravika