på bnr. 1, Ringstad, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 83, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 383, bnr. 1