på bnr. 3, Langset, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
Mnr. 292, lnr. 248 BA og 249 A
Fra 1890: gnr. 109, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 409, bnr. 3

Kalt Matsgarden