på bnr. 9, Kroksætra, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 98, Kroksæteren, bnr. 9, Kroksæteren. Skyld: 63 øre
Fra 2020: gnr. 398, bnr. 9

Kalt Øysteingarden