i Alvdal

Sivil tilhørighet
Før 1864: Tynset kommune
Fra 1.1.1864: Lillealvdal (Lille Elvedalen) kommune, fra 3.11.1917 Alvdal

Geistlig tilhørighet
Tynset prestegjeld, Lillealvdal sogn
Fra 1.1.1863: Lillealvdal prestegjeld, senere Alvdal