i Heimigard, Hovset, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 103, Hofset, bnr. 2, Hofset. Skyld: 2 mark 12 øre
Fra 2020: gnr. 403, bnr. 2

Også kalt Fredrikgarden etter bruker(e) fra 1823