på Ner, Helle, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 106, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 406, bnr. 1