på Bakken, Eik, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 116, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 416, bnr. 2