på Drynjasundhaugen, Vatne

Sivil tilhørighet
Vatne skipreide/kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 114, Drynjesundhaugen
Fra 2020: gnr. 514

Kalt Borgar-Dryna