i Vatne

Sivil tilhørighet
Vatne skipreide i Sunnmøre sorenskriveri
Fra 1837: Borgund kommune
Skodje og Vatne fradelt som Skodje kommune 1849
Vatne fradelt som egen kommune 1.1.1902
1.1.1965 ble Vatne (unntatt Dryna og området på Midøya) innlemmet i Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Geistlig tilhørighet
Borgund prestegjeld, Vatne sogn
Sognene Skodje og Vatne fradelt som Skodje prestegjeld 1.5.1858
Vatne sogn (og fastlandsdelen av Haram prestegjeld) fradelt som Vatne prestegjeld ved resolusjon av 18.3.1866