på Dal, Vardal

Sivil tilhørighet
Tidligere egen kommune
Fra 1.1.1964: Gjøvik kommune (gnr. 83)

Matrikkel
1950: gnr. 83, Dal