på Øvre Reistad, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 76, Reistad øvre
Fra 1964: gnr. 192

Skrivemåter
Øvre Reistad (vedtatt av kartverket 28.5.1996)
Reistad, øvre (avslått av kartverket 28.5.1996)

På Vågstranda