i Gjerdet, Indre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 55, Lange Indre, bnr. 5, Gjerdet. Skyld: 1 mark 99 øre
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 5
Fra 2020: gnr. 314, bnr. 5