på Øvre Rabben, Hjellen, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass

Også kalt Matsrabben etter husmannen (s.d.)