Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Helle, bnr. 4, Helle. Skyld: 2 mark 2 øre
Fra 1964: gnr. 102, bnr. 4
Fra 2020: gnr. 302, bnr. 4