i Heropp, Helle, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Helle, bnr. 1, Helle. Skyld: 6 mark 7 øre
Fra 1964: gnr. 102, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 302, bnr. 1