på bnr. 3, Haustenga, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 52, Haustengen, bnr. 3, Haustengen. Skyld: 78 øre
Fra 1964: gnr. 111, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 311, bnr. 3