på Nørd-Årset, Årset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Aarset, bnr. 2, Aarset. Skyld: 4 mark 45 øre
Fra 1964: gnr. 126, bnr. 2