i Kolbjørnsvik, Øyestad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1992: Arendal kommune

Tettsted