på Vike, Øyer

I Tretten sogn

Gnr. 127 (ødegården) og 128