på Tyssa, Ørskog

Sivil tilhørighet
1791: Valle skipreide

Matrikkel
1950: gnr. 39, Tysse
Senere gnr. 108

Skrivemåter
Tyssa (vedtatt av kartverket 2.4.2013)
Tysse (avslått av kartverket 2.4.2013)