Gnr. 38, bnr. 11

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune