i Øksendal

Kommune fra 1854 (utskilt fra Sunndal)
Tilbakeført til Sunndal 1.1.1960

Prestegjeld fra resolusjon av 8.7.1853 (utskilt fra Sunndal)
Tilbakeført til Sunndal ved resolusjon av 21.11.1969