på bnr. 1, Li, Ørskog

Matrikkel
1950: gnr. 35, Li, bnr. 1, Li. Skyld: 3 mark 75 øre
Senere gnr. 104, bnr. 1

Etter hvert kalt Pegarden